Lassen metaal

Wat kunnen we?


Techniek en voordelen

Lassen is het verbinden van materialen door druk en/of warmte, waarbij (meestal) materiaal op de verbindingsplaats met ongeveer dezelfde samenstelling wordt toegevoegd.
Solderen is het verbinden van metalen onderdelen door toevoeging van materiaal met een lager smeltpunt dan de te verbinden delen.
Elke lastechniek heeft zijn specifieke voordelen. We gebruiken altijd de meest aangewezen lastechniek voor de betreffende opdracht.

 

Lastechnieken


Onze state of the art apparatuur